wizwiz2„Nie jest istotne co masz,

istotne jest czym chcesz się podzielić.

Z pewnością masz wolę i wybór.” RJ

 

Od 2013 roku Fundacja JAWOR prowadzi swoją działalność. Powstała aby wspierać społeczności lokalne i rozwijać talenty dzieci. Głównym celem Fundacji jest rozwój edukacji co pragniemy czynić prowadząc placówki edukacyjne.

Od 2015 roku prowadzimy Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji JAWOR oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji JAWOR.


Szkoła jest przedsięwzięciem, które pochłania nas bardzo mocno i z radością angażujemy się w jej tworzenie.

Chcemy jako zespół fundacyjny oraz kadra pedagogiczna aby Nasza szkoła była przygodą, wyzwaniem, tajemnicą i odkryciem dla Naszych dzieci, rodziców oraz samych nauczycieli.

Nic nie sprawia nam więcej przyjemności niż wspólne poznawanie świata, nie tylko opowiadanie o nim, ale przede wszystkim jego radosne, twórcze a czasami i trudne doświadczanie.


Dzięki współpracy z Gminą Głuszyca otrzymaliśmy w użyczenie budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej.

Budynek wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych – naprawiamy w nim wszystko na co pozwalają nam zasoby finansowe a planujemy naprawić wszystko: m.in.: instalację elektryczną, instalację CO, dach, ściany, wymieniamy stolarkę drzwiową, wymieniamy podłogi, remontujemy łazienki.


Zapraszamy Państwa do wspólnego tworzenia dla Naszych dzieci przestrzeni do bycia, nabywania wiedzy i umiejętności, radości, pokonywania strachów, uczenia się odpowiedzialności.

Każdy może wesprzeć nasze działania:

  • wpłacając darowizny na nasz poniżej wskazany rachunek bankowy
  • wykupując cegiełkę: w przypadku wykupu cegiełki możliwe są wyłącznie wpłaty na rachunek bankowy przelewem tradycyjnym lub za pomocą karty w tym poprzez Naszą stronę internetową: „wesprzyj nas”; „opłać kartą”. Całkowity dochód ze sprzedaży „cegiełek” przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji JAWOR.
  • wolontariat
  • pomoc rzeczowa (w tym materiały budowlane)

 

Wszystkie wpłaty na poniższe rachunki bankowe są traktowane jako darowizny na realizację celów statutowych Fundacji JAWOR.

Bank PKO BP S.A. o/Wałbrzych

PL64 1020 5095 0000 5802 0206 2479

 

mBank o/Wałbrzych

PL55 1140 2004 0000 3702 7722 9686

Fundacja JAWOR ul. Lipowa 5/4, 58-340 Grzmiąca

 

Informacje o celach statutowych odnajdziecie Państwo w zakładce „Fundacja” i „Zakres działalności”

Dokonując wpłaty osoba Wspierająca oświadcza jednocześnie że zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin Zakupu / Wsparcia

Regulamin Zakupu Wsparcia Fundacja JAWOR

Dla osób / instytucji, które chcą nas wesprzeć udostępniamy umowę darowizny, w której kwota wsparcia może być dostosowana do możliwości osób / instytucji wspierającej. Informujemy jednocześnie, że nie ma konieczności podpisywania umowy darowizny, niemniej jednak zachęcamy Państwa jej zawarcia.

Umowa darowizny FJ

umowa_darowizny_fj_eng

W każdej chwili możecie nas Państwo odwiedzić i poznać. Zapraszamy serdecznie:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji JAWOR
ul. Kłodzka 103
58-340 Głuszyca

 

Z wyrazami szacunku

Robert Jaworski

Prezes Zarządu Fundacji